Vragen? WhatsApp ons!

Stel een vraag

Kwaliteit en Veiligheid

Er is veel vraag naar informatie over kwaliteit en veiligheid in de zorg. Dit betekent dat ziekenhuizen de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan registreren. Deels om te voldoen aan wet en regelgeving en deels ter bevordering van de eigen hoge standaarden op het gebied van kwaliteit. Op dit moment hebben ziekenhuizen dan ook te maken met een grote hoeveelheid aan kwaliteitsgegevens, registraties en indicatorenlijsten wat tot een verhoogde werkdruk kan leiden. Door hun hoogwaardige medische kennis zijn Medigo kandidaten zeer geschikt om poli's en kwaliteitsafdelingen van ziekenhuizen te ondersteunen bij verschillende medische registraties zoals DICA en Traumaregistraties.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Binnen het gedachtegoed van waardegedreven zorg (Value-Based Health Care) worden uitkomsten die voor patiënten belangrijk zijn gerelateerd aan zorgprocessen en bijbehorende werkelijke kosten. Patienttevredenheidsonderzoeken (PROMs en PREMs) zijn bij uitstek geschikt om de voor patiënten belangrijke zorguitkomsten in kaart te brengen. Het vergroten van de participatie van patiënten aan deze onderzoeken wordt dan ook steeds belangrijker voor de zorginstelling.

Medigo biedt de oplossing !

Medigo kandidaten worden bij verschillende zorginstellingen ingezet om patiënten uit te nodigen om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. Door de patiënt het onderzoek ter plekke te laten invullen wordt de respons vergroot, maar kan ook meer informatie verkregen worden om de dienstverlening te verbeteren. Indien nodig wordt de patiënt geholpen bij het beantwoorden van het onderzoek waarbij eventuele toelichtingen administratief worden verwerkt en teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Wij kwalificeren medisch studenten in uw regio.

Medigo maakt de kwaliteiten van medisch studenten inzichtelijk en inzetbaar.

Medigo werkt met een uniek, zorgspecifiek profiel wat de kwaliteiten van onze medisch studenten inzichtelijk maakt. Naast uitgebreide medische kennis, werkervaring en ICT vaardigheden beschikken zij over de bekwaamheid om op professionele wijze te communiceren met zowel patiënten als zorgprofessionals. Medigo kandidaten zijn zeer geschikt om ondersteuning te bieden bij Zorg & ICT projecten doordat wij uitvoerig kwalificeren op de volgende competenties:

Uitgebreide medische kennis
Ervaring met zorgapplicaties
Snel instructies en protocollen eigen maken
Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
De taal spreken van de zorgprofessional
Patiënt- en cliëntvriendelijk te werk gaan
Beschikken over analytisch denkvermogen
Klinische blik en overstijgend inzicht

Werkzaamheden rondom kwaliteit en veiligheid.

Een greep uit de werkzaamheden uitgevoerd door onze kandidaten.

Patienttevredenheidsonderzoek afnemen
Patiënten inlichten en vragen beantwoorden
Pro-actief patiënten benaderen voor deelname
Resultaten administratief verwerken
Terugkoppeling aan werkgever

Heeft u ondersteuning nodig?

Doe een aanvraag en wij kwalificeren de juiste medisch student passend bij uw wensen.

Contact opnemen

Wilt u bespreken wat een Medigo kandidaat voor u kan betekenen? Bel direct met één van onze medewerkers en wij nemen uitgebreid de tijd om uw wensen en vragen door te nemen.


Bel 020 - 528 73 88

Aanvraag doen

Wilt u vrijblijvend advies of heeft u ondersteuning nodig bij een specifieke functie? Wij helpen u graag verder! Dien online uw aanvraag in en ontvang professioneel advies op maat.


Aanvraag indienen

Stel een vraag