Vragen? WhatsApp ons!

Stel een vraag

Ketenzorg

Medigo werkt al vele jaren samen met verschillende zorggroepen door heel Nederland. Onder supervisie van deze zorggroepen ondersteunen zorgvuldig geselecteerde kandidaten van Medigo de aangesloten huisartspraktijken bij de verschillende ketenzorgstraten. Medigo biedt de juiste kandidaten, bekend met het HIS, om de huisartsenpraktijk te ondersteunen binnen verschillende ketenzorgprogramma's zoals o.a. Diabetes (DM II), Astma en COPD, CVRM, GGZ, Kind en Jeugd, Osteoporose en Kwetsbare ouderen (ouderenzorg). Aan de hand van inclusiecriteria maken zij een selectie van de patiëntenpopulatie, verzorgen ze dossierstatusonderzoek en ondersteunen ze bij het overzetten van patiëntgegevens in het KIS.

Meer complexe werkzaamheden zijn natuurlijk ook mogelijk, zoals het uitvoeren van een 0-meting (status huisartsenpopulatie zorgstraat), (mede-)ontwikkelen van een stappenplan protocollaire zorg, ondersteunen bij het maken van instructies of selectielijsten (per HIS). Kandidaten van Medigo die BIG geregistreerd zijn (arts) kunnen ook ingezet worden voor POH werkzaamheden, zoals jaar- en tussentijdse controles, het nagaan van medicatiegebruik van de patiënt, functieonderzoek en het bevorderen van een gezonde levensstijl van de patiënt.

Wij kwalificeren medisch studenten in uw regio.

Medigo maakt de kwaliteiten van medisch studenten inzichtelijk en inzetbaar.

Medigo werkt met een uniek, zorgspecifiek profiel wat de kwaliteiten van onze medisch studenten inzichtelijk maakt. Naast uitgebreide medische kennis, werkervaring en ICT vaardigheden beschikken zij over de bekwaamheid om op professionele wijze te communiceren met zowel patiënten als zorgprofessionals. Medigo kandidaten zijn zeer geschikt om ondersteuning te bieden bij Zorg & ICT projecten doordat wij uitvoerig kwalificeren op de volgende competenties:

Uitgebreide medische kennis
Ervaring met zorgapplicaties
Snel instructies en protocollen eigen maken
Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
De taal spreken van de zorgprofessional
Patiënt- en cliëntvriendelijk te werk gaan
Beschikken over analytisch denkvermogen
Klinische blik en overstijgend inzicht

Werkzaamheden rondom ketenzorg projecten.

Een greep uit de werkzaamheden uitgevoerd door onze kandidaten.

Selectie patiëntenpopulatie HIS
Dossierstatusonderzoek uitvoeren
Patiënten includeren en excluderen
Overzetten patiëntengegevens naar KIS
0-meting uitvoeren huisartsenpraktijk
Stappenplan opstellen protocollaire zorg
Jaar- en tussentijdse controles uitvoeren
Medicatiegebruik patiënt nagaan
Functieonderzoek uitvoeren
Bevorderen gezonde levensstijl

Heeft u ondersteuning nodig?

Doe een aanvraag en wij kwalificeren de juiste medisch student passend bij uw wensen.

Contact opnemen

Wilt u bespreken wat een Medigo kandidaat voor u kan betekenen? Bel direct met één van onze medewerkers en wij nemen uitgebreid de tijd om uw wensen en vragen door te nemen.


Bel 020 - 528 73 88

Aanvraag doen

Wilt u vrijblijvend advies of heeft u ondersteuning nodig bij een specifieke functie? Wij helpen u graag verder! Dien online uw aanvraag in en ontvang professioneel advies op maat.


Aanvraag indienen

Stel een vraag