Medisch student (WO)

Projectmedewerker eerstelijns zorg

Vacature 2102 is vervuld.

Medigo biedt doorlopend vacatures en projecten voor medisch studenten bij zorginstellingen door heel Nederland. Bekijk het actuele overzicht van alle vacatures en projecten in jouw regio.

Vacature overzicht
Voor een zorggroep in de regio Zaanstreek zijn wij op zoek naar een coassistent of basisarts die ondersteuning kan bieden bij de ontwikkeling van de ketenzorg CVRM, COPD en DM2. Daarnaast help je bij verschillende huisartsenpraktijken in de regio bij het invoeren van verschillende kwaliteitsindicatoren.

Het ketenzorgproject is in grote lijnen op te delen in de volgende projecten

 • Het (mede-) ontwikkelen van een stappenplan protocollaire zorg binnen de huisartsenpraktijk.
 • Ondersteunen in het maken van instructies en ondersteunende materialen ten behoeve van de huisartsenpraktijk.
 • Per individueel Huisartsen Informatie Systeem (HIS) meedenken in de wijze van registreren of maken van een selectielijst. Het beantwoorden van vragen met betrekking tot de registratie.
 • Meedenken over scholing tbv de huisartsenpraktijken en diëtistenpraktijken.
 • Mee ontwikkelen van de sociale kaart per subregio

Jouw werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit de volgende punten

 • Selecteren van beschikbare bronnen om te komen tot ondersteuningsmateriaal voor in de praktijk.
 • Zoeken en ordenen van informatie met betrekking tot de sociale kaart.
 • Contact met huisartsenpraktijken en doen van inventarisaties met betrekking tot CVRM, COPD en/of DM2 ketenzorg. Zowel telefonisch, per mail, of via praktijkbezoeken.
 • Tips en controle middelen opstellen op basis van statistieken.
 • Incidenteel bijdragen aan bijeenkomsten met huisartsenpraktijken.
 • Protocol ketenzorg nalopen en corrigeren waar nodig
 • Genereren van lijsten van patiënten waarbij ketenzorg indicatoren ontbreken
 • Verrichten van dossieronderzoek om foutief genoteerde gegevens te verzamelen en te corrigeren
 • Contact opnemen met patiënten om eventuele ontbrekende informatie te verzamelen
 • Contact opnemen met andere zorgverleners om brieven en informatie op te vragen.

Jouw profiel

 • Je bent (master) geneeskunde of basisarts;
 • Je bent bekend met een of meerdere soorten HIS;
 • Je hebt een onderzoekende houding.

Periode

Per direct voor een periode 2-3 maanden. Je kan al reageren vanaf 1 maand beschikbaarheid.

Regio

Zaanstreek, Waterland en Middenkennemerland.

Werkdagen

3-4 dagen per week.

Werktijden

De werktijden zijn in overleg vast te stellen.

Salaris

Conform CAO Huisartsenzorg + reiskostenvergoeding