Ziekenhuis


OpdrachtgeversZiekenhuis

Ondersteuning ziekenhuis of privékliniek

Medigo biedt al jaren in de tweede lijn ondersteuning voor verschillende zorgfuncties. Een (bij)baan in de kliniek is zeer gewild onder onze kandidaten. Binnen de kliniek kunnen onze kandidaten ondersteuning bieden bij functies waarbij medische vaardigheden vereist zijn. Daarnaast biedt Medigo veelvuldig kandidaten in de kliniek voor medisch administratieve werkzaamheden waarbij handigheid met zorgapplicaties, analytisch denkvermogen en medische achtergrondkennis van belang zijn. Voor de overzichtelijkheid hebben wij de dienstverlening van Medigo voor klinieken opgedeeld in onderstaande verschillende zorgfuncties. Hiermee hopen wij een duidelijk beeld te schetsen van hoe Medigo uw organisatie kan ondersteunen.


Poli-assistent

Onze kandidaten zijn breed inzetbaar en gaan graag aan de slag in de rol van poli- of doktersassistent. Zij hebben vanuit hun coschappen of eerdere bijbanen als doktersassistent ervaring opgedaan met baliewerkzaamheden en diverse kleine verrichtingen, zoals assisteren bij kleine chirurgische ingrepen, hechtingen verwijderen, venapuncties, wondverzorging, urine nakijken, uitstrijkjes maken, ECG's draaien, functieonderzoek etc. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënten van de polikliniek of huisartsenpraktijk, maken afspraken, verstrekken informatie over de verschillende onderzoeken en beantwoorden de telefoon. Daarnaast verrichten zij administratieve werkzaamheden, zoals het bijhouden van de agenda en post.


Operatieassistent

Operatieassistent is een zeer gewilde (bij)baan voor onze kandidaten. Tijdens coschappen en bijbanen in de kliniek hebben onze kandidaten al vaak ervaring opgedaan bij het assisteren op de operatiekamer. Zij bereiden operaties voor in de kliniek en assisteren de specialist tijdens operaties. Tevens dragen zij zorg voor het begeleiden en informeren van de patiënt voor en na de operatie.


Zorgassistent / Verpleeghulp / Voedingsassistent / Verzorgende IG

Medigo biedt op verschillende niveaus ondersteuning aan klinieken in de verzorging. Tijdens zorgstages, coschappen en bijbanen in de verzorging komen onze kandidaten in aanraking met verzorgende en vaak ook verpleegkundige handelingen. In de rol van zorgassistent, verpleeghulp of voedingsassistent verrichten onze kandidaten ondersteunende en verzorgende taken zoals wassen, bewegen en eten. In de rol van verzorgende IG worden daarnaast ook verpleegkundige handelingen uitgevoerd, zoals katheteriseren, sondevoeding toedienen, stomaverzorging en zwachtelen. Onze kandidaten blijven middels dergelijke banen in contact met de praktijk en houden hun verzorgende en verpleegkundige vaardigheden up-to-date.


Ondersteuning DBC/DOT codering

Op basis van gegevens in het (elektronisch) patiëntendossier controleren, corrigeren en registreren van DBC's en DOT's. Vanwege hun medische opleiding hebben onze kandidaten uitgebreide kennis van de ziekteleer om zodoende goed onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en nevendiagnoses. Daarnaast hebben ze ervaring met verschillende ZIS/EPD systemen.


Ondersteuning ICD-10 codering

Onze kandidaten zijn eveneens goed inzetbaar als ICD-10 codeur. Op basis van het (elektronische) patiëntendossier coderen zij de diagnose m.b.v. het coderingssysteem ICD-10. Vanwege hun medische opleiding hebben onze kandidaten uitgebreide kennis van de ziekteleer om zodoende goed onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en nevendiagnoses. Daarnaast hebben ze ervaring met verschillende ZIS/EPD systemen.


Ondersteuning EPD/ZIS project

Door ervaring en handigheid met diverse zorgapplicaties zoals EPD/ZIS en uitstekende kennis van ziekteleer door hun opleiding, zijn onze kandidaten zeer geschikt en goed in te zetten voor het digitaliseren / aanvullen van medische dossiers en bij het omschakelen naar een nieuw ZIS / EPD systeem. Zij gaan aan de slag met het screenen en samenvatten van dossiers op basis van de voorgeschiedenis van de patiënt en verwerken informatie van verschillende specialisten / verwijsbrieven van huisartsen. Daarnaast kunnen ze binnen het team fungeren als floor support voor het nieuwe systeem.


Medewerker bloedafname

Onze kandidaten hebben tijdens hun opleiding of andere bijbanen veel ervaring opgedaan met venapuncties en eventueel andere testen (glucose tolerantie test, dikke druppel test etc.). Vanwege het praktische karakter en het directe contact met de patiënt, gaan onze kandidaten graag aan de slag als medewerker bloedafname. Zij nemen bloed af middels een venapunctie of vingerprik en zijn bekend met moeilijk te prikken patiënten. Daarnaast dragen zij zorg voor de administratieve afhandeling zoals registratie patiëntgegevens en coderen van monsters en bijbehorende formulieren. Onze kandidaten zijn gewend zelfstandig te werken, om (prik)protocollen/instructies snel eigen te maken en de materialen in de prikkoffer schoon, op orde en op voorraad te houden.


Medewerker laboratorium

Vanuit hun studie en wetenschappelijke stages zijn onze kandidaten bekend met alle aspecten van werken in een laboratorium en zijn zodoende bekend en vertrouwd met de werkhouding, veiligheidsmaatregelen, werkzaamheden en analysemethoden. Als medewerker laboratorium zijn zij verantwoordelijk voor het deskundig uitvoeren van onderzoek, waaronder registreren, bepalen en bijhouden van meetresultaten. Ze zorgen voor veilige werkomstandigheden en dragen zorg voor het bedienen van apparaten, controle op voorraden en eventueel de statistische verwerking van onderzoeksresultaten.


Medisch secretaresse

Medigo biedt kandidaten voor ondersteuning van specialisten en andere zorgprofessionals met activiteiten op het gebied van communicatie, documentatie, administratie en interne coördinatie. Onze kandidaten hebben vanzelfsprekend kennis van medische terminologie, zijn in staat zowel schriftelijk als mondeling helder te communiceren en hebben tot slot vaak organisatorische werkervaring opgedaan in diverse commissies.


Ondersteuning klinisch onderzoek

Medigo biedt ondersteuning bij verschillende soorten medisch wetenschappelijk onderzoek: van grote observationele studies tot klinische trials. Onze kandidaten kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het uitvoeren van praktische werkzaamheden zoals afnemen van interviews en het verzamelen en registreren van data. Daarnaast kunnen zij worden ingezet als research nurse, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van functie-onderzoek of het monitoren van de geïncludeerde patiënten.


Sterilisatie assistent

Onze kandidaten kunnen uw organisatie ondersteunen op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Hier dragen zij zorg voor het desinfecteren, schoonmaken, steriliseren, verpakken en her distribueren van het operatie instrumentarium. Daarnaast kunnen zij ondersteunen zij op het gebied van assortimentsbeheer.


ANIOS

Bent u op zoek naar een ANIOS? Medigo maakt gebruik van een eigen talentpool. Onze talentpool bestaat uit enthousiaste basisartsen uit heel Nederland, die graag werkervaring als ANIOS willen opdoen voordat zij in opleiding gaan. De talentpool kwalificeert kandidaten die zich tijdens hun studieloopbaan of beginnend carrière hebben onderscheiden door een uitzonderlijke prestatie. Een wetenschappelijke stage bij een gerenommeerde onderzoeksinstelling, een sportbeurs, bijzondere werkervaring of vrijwilligerswerk, alles is mogelijk. Medigo maakt voor u een voorselectie en verzorgt het volledige kwalificatieproces. U kunt vervolgens op aanvraag vrijblijvend een aantal profielen aanvragen passend bij uw organisatie.

Aanvraag indienen

Wilt u meer weten over wat een Medigo kandidaat voor u kan betekenen? Wilt u vrijblijvend advies of heeft u ondersteuning nodig voor een specifiek project of functie? Wij helpen u graag verder! Neem contact op met Medigo voor professioneel advies of een aanvraag op maat.


Aanvraag indienen
Geef uw aanvraag door

U kunt bij Medigo op elk moment vrijblijvend een aanvraag indienen, via de website, telefonisch of per mail. Vervolgens nemen wij met u de aanvraag door.

Aanvraag indienen
Medigo kandidaten selectie

Wij kwalificeren de juiste Medigo kandidaten op basis van uw wensen. U ontvangt de unieke, zorgspecifieke profielen per mail en kunt uw keuze maken.


Kennismaken / starten

Wij brengen u in contact met de kandidaat zodat u een kennismaking en/of eerste werkdag kunt inplannen. De kandidaat is na akkoord direct inzetbaar.

Vraag stellen?