7 Ketenzorg projectenMedigo werkt sinds een aantal jaar samen met verschillende zorggroepen door heel Nederland. Onder supervisie van de zorggroep ondersteunen zorgvuldig geselecteerde kandidaten van Medigo de aangesloten huisartspraktijken bij de verschillende ketenzorgstraten. Voor de overzichtelijkheid hebben wij de dienstverlening van Medigo voor zorggroepen opgedeeld in onderstaande zorgfuncties. Hiermee hopen wij een duidelijk beeld te schetsen van hoe Medigo zorggroepen kan ondersteunen.


Procesondersteuner Ketenzorg

Gaat uw huisartsenpraktijk met een nieuwe zorgstraat starten? Of is er een achterstand ontstaan na overname van een praktijk? Medigo biedt de juiste kandidaten, bekend met het HIS, om uw huisartsenpraktijk te ondersteunen binnen de ketenzorgprogramma's DM II, Astma/COPD, CVRM, GGZ en kwetsbare ouderen. Aan de hand van inclusiecriteria maken zij een selectie van de patiëntenpopulatie, verzorgen dossierstatusonderzoek en het inlezen van de patiëntgegevens in het KIS. Zo is uw administratie en die van uw collega's ruim voor de deadline weer keurig op orde.


Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Medigo biedt BIG-geregistreerde basisartsen, bevoegd om zelfstandig spreekuur te doen binnen de ketenzorgprogramma's Diabetes, CVRM en Astma/COPD. Onze kandidaten zijn zeer gemotiveerd om in afwachting van een opleidingsplek als praktijkondersteuner aan de slag te gaan. Zij zien de functie als ideale tussenstap naar een vervolgcarrière als bijvoorbeeld huisarts en zijn bovendien lang inzetbaar. Onze kandidaten zijn verantwoordelijk voor de jaar- en tussentijdse controles, waarbij zij het medicatiegebruik van de patiënt nagaan, functieonderzoek verrichten en een gezonde levensstijl van de patiënt bevorderen. Uiteraard is deze basisarts ook inzetbaar voor algemene ondersteuning en overige taken binnen de praktijk.


Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Medigo beschikt over een breed netwerk met basispsychologen die graag binnen de eerstelijn willen werken. Afgestudeerd basispsychologen met afstudeerrichting klinische- en gezondheidspsychologie hebben ruime behandelervaring opgedaan en zijn bevoegd zelfstandig spreekuur te verzorgen in de rol van praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. Hierbij ondersteunen zij de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen.


Beleidsmedewerker ketenzorg

Inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een specifieke ketenzorgstraat. De werkzaamheden zijn o.a. het uitvoeren van een 0-meting (status huisartsenpopulatie zorgstraat), (mede-)ontwikkelen van een stappenplan protocollaire zorg, ondersteunen in het maken van instructies, per individueel HIS meedenken in de wijze van registeren of maken van een selectielijst etc.


Project- / onderzoeksmedewerker

Uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden binnen innovatieve zorgprojecten, zoals bijvoorbeeld brede GGZ, kwetsbare ouderen, proeftuinen populatiebekostiging etc. De afgelopen jaren zijn er diverse innovatieve zorgprojecten in de eerste lijn gestart met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen. Voor onze kandidaten is het zeer aantrekkelijk om binnen deze multidisciplinaire projecten aan de slag te gaan. Onze kandidaten hebben veel ervaring met diverse aspecten van (medisch) wetenschappelijk onderzoek en zijn zodoende voor tal van onderzoekswerkzaamheden inzetbaar, zoals bijvoorbeeld het afnemen van testen en vragenlijsten bij patiënten en/of zorgverleners.


Algemene praktijkondersteuning

Algemene praktijkondersteunende functies die relevant zijn voor organisaties in het netwerk van de zorggroep, zoals de huisartsenpraktijk, apotheek of de fysiotherapeut.


Doktersassistent

Medigo biedt al jaren tijdelijke en vervangende doktersassistenten aan huisartspraktijken door heel Nederland. Een aanvraag voor een vervangend doktersassistent kan op korte termijn, bijvoorbeeld wegens ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof. Maar uiteraard is dit ook mogelijk voor langere periodes. Onze kandidaten hebben vanuit hun studie geneeskunde en (bij)banen ervaring opgedaan met diverse baliewerkzaamheden en kleine verrichtingen. Zij zijn bekend met telefonie en triage, patiënten ontvangst, het werken met een HIS, afspraken inplannen en herhaalrecepten verwerken. Daarnaast zijn zij ervaren met verschillende kleine verrichtingen zoals bloeddruk meten, injecties zetten, oren uitspuiten etc. Uiteraard kunt u naast het HIS zelf de gewenste eisen en benodigde vaardigheden aangeven.


Medisch administratief medewerker

Start u binnenkort met een grootschalig administratief project, zoals bijvoorbeeld het digitaliseren van dossiers? Misschien stapt u over op een ander zorgsysteem of heeft u een administratieve achterstand? Onze kandidaten combineren hun medische kennis graag met administratief werk! Medigo biedt een groot netwerk van kandidaten voor medisch administratieve werkzaamheden waarbij ervaring met zorgapplicaties, analytisch denkvermogen en medische achtergrondkennis van belang zijn. Door hun ervaring met zorgapplicaties en het EPD, uitstekende kennis van ziekteleer en hun precieze werkwijze zijn zij goed inzetbaar als administratief medewerker voor dergelijke projecten.


Medical reviewer

Bij toenemende vergrijzing speelt het begrip polyfarmacie een belangrijke rol. Medigo biedt de huisarts en apotheker kandidaten die hen ondersteunen bij de farmacotherapeutische anamnese en analyse van polyfarmacie patiënten. Onze kandidaten screenen de patiëntenpopulatie op polyfarmacie, verzamelen informatie over het gebruik, de ervaringen en de beleving van de medicatie door patiënten en signaleren eventuele farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s).

Aanvraag indienen

Wilt u meer weten over wat een Medigo kandidaat voor u kan betekenen? Wilt u vrijblijvend advies of heeft u ondersteuning nodig voor een specifiek project of functie? Wij helpen u graag verder! Neem contact op met Medigo voor professioneel advies of een aanvraag op maat.


Aanvraag indienen
Geef uw aanvraag door

U kunt bij Medigo op elk moment vrijblijvend een aanvraag indienen, via de website, telefonisch of per mail. Vervolgens nemen wij met u de aanvraag door.

Aanvraag indienen
Medigo kandidaten selectie

Wij kwalificeren de juiste Medigo kandidaten op basis van uw wensen. U ontvangt de unieke, zorgspecifieke profielen per mail en kunt uw keuze maken.


Kennismaken / starten

Wij brengen u in contact met de kandidaat zodat u een kennismaking en/of eerste werkdag kunt inplannen. De kandidaat is na akkoord direct inzetbaar.

Vraag stellen?