Medische Data Projecten


OpdrachtgeversMedische Data Projecten

Medische data projecten

Naast klinische ondersteuning zijn Medigo kandidaten ook zeer geschikt voor projecten op het gebied van medische data en informatiesystemen. Zij beschikken over hoogwaardige medische kennis en vaardigheden en hebben daarnaast ervaring en handigheid met zorgsystemen. Onze kandidaten zijn snel en flexibel inzetbaar en spreken de 'taal' van zowel de zorgprofessionals als de patiënt.1 EPD / ECD projecten

De meeste ziekenhuizen zijn op dit moment over op een nieuw EPD, maar voor bijwerkacties en vervolgprojecten worden onze kandidaten nog veelvuldig ingezet. Door samenwerking met verschillende ziekenhuizen is gebleken dat Medigo kandidaten een zeer effectieve en voordelige oplossing zijn bij EPD projecten waarbij handigheid met informatiesystemen, analytisch denkvermogen en medische kennis van belang zijn. Onze kandidaten zijn ambitieus en spreken de 'taal' van de zorgprofessionals in de kliniek. Naast geneeskundestudenten kunnen afhankelijk van de aard van de werkzaamheden ook studenten van verwante medische studies (WO) ingezet worden. Bekijk ook eens de voorbeelden van EPD projecten waar onze kandidaten in grote mate aan hebben bijgedragen...

Lees meer


2 Medische codering (o.a. ICD-10)

Medigo kandidaten worden in ziekenhuizen regelmatig ingezet voor ondersteuning bij ICD-10 coderingen. Op basis van het patiëntendossier coderen zij de diagnose met behulp van het coderingssysteem ICD-10. Deze internationale standaardindeling van diagnostische termen is belangrijk bij het aanleveren van gegevens voor de LBZ-registratie. Vanwege hun medische opleiding hebben onze kandidaten uitgebreide kennis van de ziekteleer om zodoende goed onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en nevendiagnoses. Daarnaast hebben ze ervaring met verschillende zorginformatiesystemen.

Lees meer


3 Kwaliteitsregistraties (o.a. DICA)

Er is veel vraag naar informatie over kwaliteit in de zorg. Dit betekent dat voornamelijk ziekenhuizen de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan registreren. Op dit moment hebben ziekenhuizen dan ook te maken met een grote hoeveelheid aan kwaliteitsgegevens, registraties en indicatorenlijsten wat tot een verhoogde werkdruk kan leiden. Door hun hoogwaardige medische kennis en handigheid met medische informatiesystemen kunnen Medigo kandidaten zeer goed ondersteuning bieden bij o.a. DICA en Traumaregistraties.

Lees meer


4 Zorgadministratie (DBC/DOT)

Ook de zorgadministratie van verschillende ziekenhuizen wordt ondersteund door kandidaten van Medigo. Het gaat dan voornamelijk om werkzaamheden rondom DBC/DOT registratie. Op basis van gegevens in het patiëntendossier ondersteunen onze kandidaten de zorgadministratie bij de controle, correctie en registratie van DBC's. Vanwege hun medische opleiding hebben zij uitgebreide medische kennis om zodoende goed onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en nevendiagnoses. Daarnaast zijn ze handig met met zorgsystemen en snel ingewerkt. Voor Medigo kandidaten is deelname aan een DBC/DOT project een interessante uitdaging aangezien je in aanraking komt met talloze patiëntendossier met unieke diagnoses.

Lees meer


5 Farmacie projecten

Bij toenemende vergrijzing en de stijgende kosten van medicijnen is er binnen zorginstellingen een toename merkbaar van farmacologische projecten. Voorbeelden hiervan bij onze opdrachtgevers in de tweede lijn zijn o.a. medicatie verificatie (ViPP), add-on geneesmiddelen registratie en het overzetten van medicatie orders voor het EVS. Medigo kandidaten met farmacologische kennis (master geneeskunde- en farmaciestudenten) kunnen hier zeer goed voor worden ingezet. Ook biedt Medigo ondersteuning op dit vlak aan opdrachtgevers in de eerste lijn. Medigo kandidaten helpen bij medical review en ondersteunen o.a. bij het screenen van de patiëntenpopulatie op polyfarmacie, verzamelen van informatie over gebruik van de medicatie door patiënten en signaleren eventuele farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s).

Lees meer


6 eHealth projecten

eHealth projecten nemen de laatste tijd een hoge vlucht in de zorg. Het betreft initiatieven rondom het gebruik van technologie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Medigo wordt steeds vaker benaderd om te ondersteunen bij deze projecten. Een belangrijk pluspunt is dat onze kandidaten de 'taal' spreken van zowel de zorgprofessionals als de patiënt en dat zij ervaring en handigheid hebben met digitale zorgsystemen. eHealth wordt bijvoorbeeld ingezet ter verbetering van medicatieveiligheid of het stimuleren van zelfredzaamheid van patiënten. Medigo kandidaten kunnen een belangrijke bijdrage bieden aan het optimaal implementeren van eHealth door het trainen / instrueren van nieuwe gebruikers binnen de verschillende eHealth projecten.

Lees meer


7 Ketenzorg projecten

Gaat u met een nieuw ketenzorgprogramma van start? Of is er een achterstand ontstaan na overname van een huisartsenpraktijk? Medigo biedt de juiste kandidaten (geneeskundestudenten) bekend met het HIS om een eerstelijns zorggroep of huisartsenpraktijk te ondersteunen binnen de verschillende ketenzorgprogramma's (o.a. DM II, Astma/COPD, CVRM, GGZ en kwetsbare ouderen). Aan de hand van inclusiecriteria maken onze kandidaten een selectie van de patiëntenpopulatie, verzorgen dossierstatusonderzoek en het inlezen van de patiëntgegevens in het KIS.

Naast bovenstaande medisch administratieve ondersteuning kunnen Medigo kandidaten ook ingezet worden voor meer complexe ondersteuning binnen een eerstelijns zorggroep. Het gaat dan o.a. om het uitvoeren van een 0-meting bij huisartsenpopulatie, per HIS meedenken over wijze van registreren, het maken van een selectielijst en het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden (interview, enquête) binnen zorgprogramma's. Het profiel van de kandidaten betreft in deze gevallen vaak een pas afgestudeerd basisarts met onderzoekservaring die in een overbruggingsperiode zit of een aantal dagen per week vrij heeft naast een lopend onderzoek.

Lees meer


8 Klant Contact Centrum (KCC)

Een goed georganiseerd Klant Contact Centrum (KCC) binnen ziekenhuizen levert zowel voor patiënten als de medewerkers op de poliklinieken winst op. Het zorgt voor het wegnemen van veel werkdruk en dus voor rust op de polikliniek, tijd voor de feitelijke werkzaamheden en meer tevreden patiënten. De combinatie van medische kennis en ervaring met ICT en diverse zorg(applicaties) vormt de ideale achtergrond voor ondersteuning op de KCC. Zij zijn snel en flexibel inzetbaar en spreken de 'taal' van zowel de zorgprofessionals als de patiënt.

Onze kandidaten zijn ook een waardevolle aanvulling voor de ondersteuning van de telefonische helpdesk voor EPD go-live projecten en de afdeling telefonische klantenservice van commerciële organisaties met medisch gerelateerde diensten en producten. Zij beantwoorden de vragen van medewerkers of klanten op adequate wijze per e-mail, chat of telefoon en lossen de problemen snel en adequaat op.

Lees meer

Aanvraag indienen

Wilt u meer weten over wat een Medigo kandidaat voor u kan betekenen? Wilt u vrijblijvend advies of heeft u ondersteuning nodig voor een specifiek project of functie? Wij helpen u graag verder! Neem contact op met Medigo voor professioneel advies of een aanvraag op maat.


Aanvraag indienen
Geef uw aanvraag door

U kunt bij Medigo op elk moment vrijblijvend een aanvraag indienen, via de website, telefonisch of per mail. Vervolgens nemen wij met u de aanvraag door.

Aanvraag indienen
Medigo kandidaten selectie

Wij kwalificeren de juiste Medigo kandidaten op basis van uw wensen. U ontvangt de unieke, zorgspecifieke profielen per mail en kunt uw keuze maken.


Kennismaken / starten

Wij brengen u in contact met de kandidaat zodat u een kennismaking en/of eerste werkdag kunt inplannen. De kandidaat is na akkoord direct inzetbaar.

Vraag stellen?