Medisch Diagnostisch Centrum


Flexpool diagnostische centra in diverse regio's

Voor verschillende medisch diagnostische centra in Nederland levert Medigo medewerkers bloedafname. Er wordt daarbij zowel op poli's en huisartspraktijken geprikt als bij de cliënten thuis. Daarnaast biedt Medigo ook ondersteuning in het lab voor pre-analytische, analytische en post analytische werkzaamheden. Hieronder staan beide zorgfuncties uitgebreider beschreven.


Medewerker bloedafname / trombosedienst

Onze kandidaten gaan graag aan de slag als medewerker bloedafname. Deze flexibele bijbaan is gewild vanwege het praktische karakter en het directe contact met de patiënten. Onze kandidaten hebben tijdens hun coschappen ervaring opgedaan met het verrichten van venapuncties en andere testen zoals de glucose tolerantie test en dikke druppel test. Zij zijn bekend met een diverse patiëntenpopulatie, waaronder ook moeilijk te prikken patiënten. Onze kandidaten zijn gewend zelfstandig te werken en om (prik)protocollen/instructies snel eigen te maken en nauwkeurig op te volgen. Uiteraard beseffen onze kandidaten zich goed dat sommige patiënten bloedafname als minder prettig ervaren. Daarom nemen zij de tijd om een patiënt zo nodig gerust te stellen.


Medewerker laboratorium

Onze kandidaten zijn vanuit hun studie en wetenschappelijke stages bekend met alle aspecten van werken in een laboratorium en zijn zodoende bekend en vertrouwd met de werkhouding, veiligheidsmaatregelen, werkzaamheden en analysemethoden. Als medewerker laboratorium zijn zij verantwoordelijk voor het deskundig uitvoeren van onderzoek, waaronder registreren, bepalen en bijhouden van meetresultaten. Ze zorgen voor veilige werkomstandigheden en dragen zorg voor het bedienen van apparaten, controle op voorraden en eventueel de statistische verwerking van onderzoeksresultaten.


Zoekt u een andere zorgfunctie ?

Bent u op zoek naar medisch personeel, maar staat de gewenste functie niet in bovenstaand overzicht? Of heeft u zeer specifieke functie eisen? Neem dan contact op met Medigo voor een aanvraag op maat.