Zorgt Waylon ervoor dat wij Nederlands tevredener zijn met ons leven?

Nieuws Nieuws
Zorgt Waylon ervoor dat wij Nederlands tevredener zijn met ons leven? - Medigo nieuws
14-05-2018

Het onderzoek onthult dat deelname aan het Eurovisie Songfestival geassocieerd kan worden met een grotere tevredenheid met het leven. Hoe hoger een land tijdens de finale eindigt, hoe groter de kans dat de inwoners van dat land tevreden zijn met hun leven. En zelfs als een land onderaan de ranglijst eindigt, zijn inwoners van dat land nog tevredener met hun leven dan inwoners van landen die niet deel hebben genomen.
De onderzoekers trekken die conclusie op basis van de Eurobarometer. Dit is een onderzoek dat meerdere malen per jaar – in opdracht van de Europese Commissie – wordt uitgevoerd. tijdens het onderzoek wordt onder meer gevraagd hoe tevreden mensen met hun leven zijn. De onderzoekers bogen zich over de gegevens van 160.000 mensen in 33 Europese landen en focusten zich daarbij op data die tussen 2009 en 2015 rond de tijd van het Eurovisie Songfestival verzameld waren.
De gegevens laten duidelijk zien dat mensen tevredener waren met hun leven wanneer hun land het tijdens het liedjesfestijn beter had gedaan. Heel concreet: een tien plaatsen hogere plek in de finale bleek geassocieerd te zijn met een vier procent hogere kans op levenstevredenheid, aldus de onderzoekers. Grappig genoeg kan het winnen van de competitie niet geassocieerd worden met een aanvullende toename in gevoelens van tevredenheid. Ook voor het Eurovisie Songfestival geldt dus: meedoen is belangrijker dan winnen.

Dat bleek ook toen onderzoekers de gegevens van landen die deelnamen, maar slecht presteerden, vergeleken met gegevens van landen die niet meededen. Inwoners van landen die deelnamen, maar eindigden in de onderste regionen van de ranglijst, hadden een dertien procent grotere kans om tevreden te zijn met hun leven dan inwoners van landen die niet deelnamen.

Bron: Scientias