We worden mogelijk dommer van gedimd licht

Nieuws Nieuws
We worden mogelijk dommer van gedimd licht - Medigo nieuws
28-02-2018

Nieuw onderzoek suggereert dat de structuur van het brein verandert wanneer we te veel tijd doorbrengen in een zwak verlicht kantoor of huis en dat beïnvloedt mogelijk ons geheugen en leervermogen.
Het onderzoek is gebaseerd op experimenten met nijlgrasgratten. Deze ratten hebben net als mensen een dag- en nachtritme en slapen ‘s nachts. De onderzoekers stelden een aantal ratten gedurende vier weken bloot aan zwak licht, terwijl soortgenoten vier weken lang in fel licht vertoefden.
De ratten die vier weken lang overdag aan zwak licht waren blootgesteld, zagen zo’n 30% van de capaciteit van hun hippocampus – een hersengebied dat belangrijk is voor het geheugen en leervermogen – verdampen. Ook presteerden ze heel slecht tijdens een testje waarbij hun ruimtelijk inzicht werd getoetst en waar ze voorafgaand aan het experiment intensief op getraind hadden. Het zwakke licht bootst ongeveer bewolkte dagen ten tijde van de winter na.
Een maand later gingen de onderzoekers nog een stapje verder. Nu stelden ze de ratten die eerder vier weken aan gedimd licht waren blootgesteld, vier weken lang bloot aan helder licht. De resultaten zijn opmerkelijk: de hersencapaciteit herstelde, net als de prestaties van de ratten tijdens het testje.
De onderzoekers gingen ook na wat er nu precies in het brein van de ratten gebeurde wanneer zij langdurig aan zwak licht werden blootgesteld. Zo ontdekten ze dat het leidde tot een significante afname van een peptide die belangrijk is voor het handhaven van gezonde verbindingen en neuronen in de hippocampus. Ook was er sprake van een afname van de dendritische spines: verbindingen die neuronen in staat stellen om met elkaar te communiceren.
Wat opvalt, is dat het licht de hippocampus niet direct beïnvloedt. Nadat het de ogen binnenvalt, is het eerst van invloed op andere delen van het brein. Op dit moment wordt uitgezocht hoe het licht uiteindelijk een impact kan hebben op de hippocampus.

Bron: Scientias