Voor wie is het coronavirus écht gevaarlijk?

Nieuws Onderzoek
Voor wie is het coronavirus écht gevaarlijk? - Medigo nieuws
26-02-2020

Wetenschappers van het blad "The Lancet" hebben onderzoek gedaan onder 191 corona-patiënten die in het ziekenhuis in Wuhan in China werden opgenomen. In totaal zijn zijn er 137 van deze patiënten uiteindelijk genezen, de 54 andere patiënten zijn aan het coronavirus overleden in het ziekenhuis. Het doel van het onderzoek was om de risicofactoren te identificeren.

Het onderzoek ging over de gegevens over het ziekteverloop van de patiënten. Onderzoeker Zhibo Liu: “Een hoge leeftijd, tekenen van bloedvergiftiging bij opname in het ziekenhuis en andere aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk en diabetes en het langdurig gebruik van non-invasieve beademing speelden een belangrijke rol bij patiënten die overleden.”

Omdat het onderzoek observationeel en onder 191 patiënten is uitgevoerd kunnen er enkel causale verbanden getrokken worden. Ook is het onderzoek alleen uitgevoerd onder mensen die daadwerkelijk in het ziekenhuis waren opgenomen, en dus ernstig ziek zijn geworden door het virus. Het blijkt dat de onderzochte patiënten die het overleefd hebben, in totaal gemiddeld 12 dagen koorts hadden en de kortademigheid hield 13 dagen aan. Gemiddeld lagen deze personen 22 dagen in het ziekenhuis. De onderzochte patiënten die stierven aan het coronavirus, stierven gemiddeld 18,5 dagen nadat zij ziek werden.

Verder blijkt dat corona patiënten het virus gemiddeld 20 dagen en soms wel 37 dagen lang uitscheidden. Het zou kunnen betekenen dat ze gedurende die hele periode ook in staat zijn om het virus op anderen over te dragen. De onderzoekers plaatsen een kanttekening bij deze (voorlopige) resultaten. De periode waarin mensen besmettelijk zijn hangt af van de ernst van de infectie. Mensen die in thuisisolatie zitten met milde of geen symptomen, duurt de virale uitscheiding wellicht korter.

Bron: Scientias

Afbeelding: Tumisu via Pixabay