Strenge alcohollimiet is levensverlengend

Nieuws Nieuws
Strenge alcohollimiet is levensverlengend - Medigo nieuws
23-04-2018

De kans om vroegtijdig te sterven is het laagste als je minder dan 100 gram alcohol per week nuttigt, aldus geschreven in The Lancet. De onderzoekers verzamelden gegevens van bijna 600 duizend mensen die regelmatig alcohol drinken, via 83 prospectieve studies in negentien landen (waaronder Nederland).
In totaal stierven ruim 40 duizend mensen en waren er bijna evenveel nieuwe cardiovasculaire aandoeningen. De studie had 5,4 miljoen levensjaren aan follow-up. Het vroegtijdig sterfterisico was het laagst voor deelnemers, mannen en vrouwen, die minder dan 100 gram alcohol per week nuttigden. Een hogere alcoholinname leidde tot een toename in vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekten (exclusief hartinfarct), gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, geslacht, roken en diabetes mellitus. Er was geen minimum waaronder alcoholinname een positief effect heeft, zoals een lagere kans op vroegtijdig overlijden. De studie kent wel beperkingen, zoals: alcoholinname via zelfrapportage, variaties tussen de studies en geen gegevens over schadelijke effecten van alcohol anders dan sterfte en hart- en vaatziekterisico.
In een commentaar stellen de onderzoekers dat de 100-gram-alcoholnorm een levensverlenging van twee jaar betekent voor een 40-jarige, berekend op populatieniveau. Zij verwachten dat deze resultaten een maatschappelijk debat zullen losmaken omdat de alcoholnorm in een aantal landen hoger ligt.
In Nederland scherpte de Gezondheidsraad het alcoholadvies al in 2015 aan, wat destijds tot kritiek leidde. Het advies luidt: drink geen alcohol, maar als je drinkt dan niet meer dan een glas per dag. Dit advies geldt voor mannen en vrouwen. Dit lijkt overeen te komen met de studieresultaten. Volgens de Engelse standaardglazen komt 100 gram alcohol per week neer op vijf à zes glazen wijn of bier. In Nederland gaat men uit van 10 gram alcohol per standaardglas

Bron: Medischcontact