Stewardessen en pursers hebben een grotere kans op kanker

Nieuws Nieuws
Stewardessen en pursers hebben een grotere kans op kanker - Medigo nieuws
09-07-2018

Onduidelijk is nog waarom kanker vaker voorkomt onder cabinepersoneel.
Onderzoekers baseren zich op een studie onder 5366 Amerikanen die tijdens vluchten onderdeel uitmaken van het cabinepersoneel. De Amerikanen werd gevraagd naar hun ervaringen op het werk, persoonlijkheidskenmerken, levensstijl, gezondheid en gezondheidsklachten en hoe lang ze al in de luchtvaart actief waren.
De onderzoekers waren met name geïnteresseerd in hoe vaak kanker onder cabinepersoneel voorkwam. Vervolgens keken ze hoe die frequentie zich verhield tot de frequentie waarmee kanker voorkwam onder 5000 Amerikanen die niet werkzaam waren in vliegtuigen. Het onderzoek wijst uit dat alle onderzochte typen kanker – waaronder borst-, baarmoederhals-, schildklier- en darmkanker – veel vaker voorkomt onder Amerikaans cabinepersoneel. En met name borstkanker en melanomen kwamen opvallend vaak onder cabinepersoneel voor. Het is volgens de onderzoekers in lijn met eerdere studies die in de VS en Europa zijn uitgevoerd.
Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld waarom het personeel in vliegtuigen een verhoogde kans op kanker heeft. De onderzoekers hebben daar duidelijk wel ideeën over. Zo schrijven ze dat hun studie erop wijst dat de VS meer maatregelen moet nemen om de kans op kanker onder cabinepersoneel te verkleinen door bijvoorbeeld de hoeveelheid straling waar het personeel in de lucht aan wordt blootgesteld te monitoren en maatregelen te treffen die erin resulteren dat de blootstelling aan straling zo beperkt mogelijk is en het biologische ritme van het personeel zo min mogelijk verstoord wordt.

Bron: Scientias