Oudere vader, vaker problemen bij moeder en kind

Nieuws Nieuws
Oudere vader, vaker problemen bij moeder en kind - Medigo nieuws
09-11-2018

De kinderen van oudere vaders worden relatief vaker te vroeg geboren en bij de moeders is vaker sprake van zwangerschapsdiabetes. Aldus een retrospectieve cohortstudie gepubliceerd in The BMJ. Eerder onderzoek naar de gevolgen van stijgende leeftijd van verwekkers richtte zich vooral op genetische mutaties. De onderzoekers gingen na of oudere verwekkers ook van invloed zijn op de perinatale uitkomsten, voor moeder en kind. Zij gebruikten daarvoor gegevens van meer dan veertig miljoen levend geborenen in de periode 2007-2016. Van 15 procent was de leeftijd van de vader niet bekend, bijna de helft was tussen de 24 en 35 en slechts 3 procent was 45 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse vaders steeg in dat tijdsbestek van 30,0 naar 31,2 jaar.

Na correctie voor onder meer leeftijd van moeder en roken, was er bij kinderen van vaders boven de 35 jaar vaker sprake van laag geboortegewicht, vroeggeboorte en morbiditeit van het kind (vaker opname op de neonatale intensive care-unit, vaker antibiotica bijvoorbeeld). Zoals gezegd was er ook een associatie met vaker vóórkomen van zwangerschapsdiabetes. De associaties waren sterker bij oudere vaders (45+). De associaties waren significant, maar niet groot: de oddsratio’s voor het optreden van een bepaalde slechte uitkomst kwamen zelden boven de 1,5 uit. Verder nog opvallend: ook bij de kinderen van de jongste vaders (onder de 25) was relatief vaker sprake van slechte uitkomsten.

In een editorial comment worden mogelijke valkuilen van deze studie beschreven, zoals mogelijk verstorende factoren waar wellicht niet voldoende voor wordt gecorrigeerd. Het beschrijft dat deze associatie nog niet wil zeggen dat er een oorzakelijk verband is, maar wel dat aan de hand van deze gegevens mannen betrokken moeten worden bij preconceptiezorg.

Bron: Medischcontact