Niet goed in je vel? Zet het op Twitter!

Nieuws Nieuws
Niet goed in je vel? Zet het op Twitter! - Medigo nieuws
28-12-2018

We voelen ons allemaal weleens rot. Hoewel de drang om dat gelijk met jan en alleman op Twitter te delen niet zo voor de hand liggend is, blijkt het toch een positieve invloed te hebben. Je humeur knapt er meteen van op, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
In een nieuwe studie analyseerden onderzoekers van onder andere de Wageningen Universiteit de gemoedstoestand van bijna 75.000 mensen afgespiegeld in hun Twitterberichten. In totaal werden er meer dan een miljard Twitterberichten bekeken. En een interessante trend werd zichtbaar. Zo zagen de onderzoekers dat voorafgaand aan het schrijven van een ‘Ik voel me rot’ tweet, het humeur van de desbetreffende persoon slechter werd. Echter klaarde het humeur onmiddellijk op nadat de tweet op Twitter was gedeeld.
De negatieve emotie bouwt dus langzaam op, tot de uiting van de emotie, en verdwijnt vervolgens snel. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door de uiting zelf, maar ook door de reacties op een ‘Ik-voel-me-rot tweet’. Het onderzoek benadrukt daarnaast de kracht van het zogeheten ‘affect labeling’, oftewel je emotie benoemen. Dit verlaagt namelijk de impact. “Voel je je rot, zeg het hardop. Of schrijf het van je af en zet het op Twitter.”
Bij positieve tweets zit het net ietsje anders. De onderzoekers zagen een aanzienlijk verschil tussen het verloop van positieve, en negatieve emoties. Voorafgaand aan een positief twitterbericht (bijvoorbeeld een ‘ik voel me heel gelukkig’ berichtje) is er een kortstondige toename van een positief gevoel. Nadat hierover getwitterd is, neemt de emotie gestaag af. Ook blijkt dat over het algemeen vrouwen gemiddeld iets positiever tweeten dan mannen.
Ze zagen dus dat zodra emoties worden geuit, zowel negatief als positief, deze weer neutraliseren. Echter blijkt het uiten van negatieve gevoelens het beste te werken; zo neutraliseert deze emotie zich het snelst.

Bron: Scientias