Narcist ziet niet zoveel in democratie

Nieuws Nieuws
Narcist ziet niet zoveel in democratie - Medigo nieuws
10-12-2018

Mensen met narcistische trekjes zien doorgaans meer in enkele krachtige leiders. Dat suggereert een nieuw onderzoek. In de studie gaan wetenschappers na hoe psychologische mechanismen van invloed zijn op de kijk op democratie. Ze borduren zo voort op eerdere studies die laten zien dat persoonlijkheidskenmerken gebruikt kunnen worden om te voorspellen hoe mensen aankijken tegen de manier waarop landen georganiseerd zijn.
De onderzoekers ondervroegen mensen uit de Verenigde Staten en Polen. Gekeken werd in hoeverre mensen narcistische trekjes vertoonden en hoeveel zelfvertrouwen ze hadden. Ook werd gekeken in hoeverre mensen vertrouwen hadden in de democratie.
Het nieuwe onderzoek suggereert dat mensen met narcistische trekjes over het algemeen minder voelen voor democratie. Ook geven ze vaker aan het idee te hebben dat democratieën niet goed in staat zijn om de orde te handhaven of dat het beter zou zijn als landen geregeerd worden door krachtige leiders of het leger. De resultaten zijn mogelijk te verklaren doordat narcisten zich bevoorrecht en superieur voelen ten opzichte van anderen, waardoor ze ook minder openstaan voor de politieke overtuigingen van anderen.
Onduidelijk is nog of de nieuwe generaties narcistischer zijn dan de generaties hiervoor, maar het is belangrijk om te monitoren hoe veranderingen in de samenleving van invloed zijn op het zelfzien.

Bron: Scientias.nl