Mensen met bloedgroep O hebben grotere sterftekans na ernstig ongeluk

Nieuws Nieuws
Mensen met bloedgroep O hebben grotere sterftekans na ernstig ongeluk - Medigo nieuws
11-05-2018

Mensen met bloedgroep O komen na een ernstig ongeluk mogelijk eerder te overlijden doordat hun bloedingen minder snel stoppen.
Japanse onderzoekers trekken die conclusie nadat ze 901 patiënten die op de spoedeisende hulp waren binnengebracht, onderzochten. Al deze patiënten hadden een ongeval meegemaakt dat zo ernstig was dat het kon leiden tot levenslange handicaps of zelfs fataal kon blijken.
Uit het onderzoek blijkt dat de sterftekans onder mensen met bloedgroep O aanzienlijk hoger lag. Maar liefst 28 procent van de onderzochte patiënten met bloedgroep O kwam te overlijden. Van de patiënten met een andere bloedgroep stierf 11 procent.
Het onderzoek is in lijn met eerdere studies. Recente onderzoeken suggereren dat bloedgroep O een risicofactor kan zijn voor bloedingen. Het verlies van bloed is de belangrijkste doodsoorzaak onder patiënten met ernstige verwondingen, maar onderzoeken naar de associatie tussen verschillende bloedtypes en de kans op sterfte zijn schaars.
De onderzoekers hebben niet onderzocht hoe het precies komt dat mensen met bloedgroep O kleinere overlevingskansen lijken te hebben. Waarschijnlijk hangt het echter samen met de Von Willebrand Factor (vWF). Dit is een stollingseiwit dat minder vaak voorkomt in het bloed met mensen met bloedgroep O.

Bron: Scientias