Man overschat zichzelf

Nieuws Nieuws
Man overschat zichzelf - Medigo nieuws
01-08-2018

Wie zijn slimmer: mannen of vrouwen? In werkelijkheid zijn ze even slim. Wat wel verschilt: mannen overschatten hun eigen kunnen meer, blijkt uit onderzoek aan de Arizona State University. Van de groep biologiestudenten die wetenschappers onder de loep namen, zou de helft bovengemiddeld hoge cijfers moeten scoren, en de andere helft ondergemiddeld. Niettemin dacht de gemiddelde mannelijke student dat hij slimmer was dan 66% van zijn collegastudenten. Hierna moesten de studenten hun eigen prestaties vergelijken met die van de student die direct naast hen zat. Nu dachten de mannelijke studenten in 61% van de gevallen dat zij slimmer waren dan hun collega. Kortom: tijd voor enige realiteitszin!
Vrouwelijke studenten waren daarentegen juist geneigd om zichzelf te onderschatten. Wanneer zij hun prestaties vergeleken met die van een student die direct naast hen zat, dan dachten zij in 33% van de gevallen slimmer te zijn.

Bron: Quest