Grove humor is een teken van intelligentie

Nieuws Nieuws
Grove humor is een teken van intelligentie - Medigo nieuws
11-04-2018

Heb jij altijd de hardste grappen van het hele team? Dan komt dan waarschijnlijk omdat jij het slimste van de groep bent. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die zwarte humor weten te waarderen het meest intelligent zouden zijn.
In het onderzoek met als titel ‘Cognitive Processing’ werd gekeken of intelligentie een centrale rol speelt in de waardering van zwarte humor. Onder zwarte humor wordt o.a. grappen over de dood, ziekte en kwetsbare mensen verstaan. Onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen onderzochten 156 personen (mannen en vrouwen) in de leeftijd van 33 jaar. Ze vroegen hen te beoordelen hoe leuk ze 12 cartoons van The Black Book (Uli Stein) vonden én of ze de grappen überhaupt snapte. Daarna werden de personen getest op hun IQ, humor, agressie en opleidingsniveau.
De uitkomsten hielp de onderzoekers mensen in te delen in drie groepen. Mensen die zwarte humor de hoogste score gaven (groep 1), scoorden ook het hoogst in de test naar intelligentie, ze waren over het algemeen beter opgeleid en scoorde lager in de mate van agressie. Dat sluit aan bij vorig onderzoek waaruit is gebleken dat humor gerelateerd is aan je IQ, maar weerlegt de algemene opvatting dat zwarte humor gerelateerd is aan ietwat chagrijnige personen.
De tweede groep, waarvan de intelligentie gemiddeld was, begreep de grappen maar gedeeltelijk. Opvallend was dat deze groep wel het hoogst scoorde op ‘agressie’. De derde groep scoorde vrijwel gemiddeld in alle categorieën.
De conclusie van het onderzoek is dat je om zwarte humor te begrijpen een bepaalde mate van intelligentie, een goed humeur en kalmte nodig hebt. Dit verklaart waarom jij altijd zo hard lacht om van die lompe grappen.

Bron: Neveroffside