De mens en de ziekte

Column Geneeskunde
De mens en de ziekte - Medigo nieuws
Emma van den Boom 18-06-2018

Het einde van mijn psychiatrie coschap nadert. Vakantie was voor mij meestal het inhaalmoment van alles waar ik niet aan toe was gekomen tijdens mijn coschap. Nu heb ik echter drie volledige weken vrij gepland om ongecontroleerd te kunnen barbecueën, sporten en de uithoeken van Europa in te duiken. En uiteraard om melancholisch terug te blikken op zes weken psychiatrie. Een belangrijk coschap voor iedereen naar mijn mening. Mij heeft het geholpen iets beter te weten wat er op dat vlak kan spelen bij patiënten die we tegenkomen, om los te komen van vooroordelen en om ook eens kritisch naar mijn eigen doen en laten te kijken. Als psychiater het leven door zie ik nog niet zo snel gebeuren, daarvoor zou ik de acute, brede somatische geneeskunde te veel missen. Wel hoop ik dat ik en (toekomstige) artsen in het algemeen de kijk op de mens als mens een beetje mee kunnen blijven nemen. De week na een coschap psychiatrie, maar ook nog na 30 jaar ervaring in de kliniek.


Emma van den Boom
Emma werkt als arts op de afdeling verloskunde en gynaecologie. Al sinds haar master geneeskunde schrijft zij voor Medigo over haar ervaringen, de uitdagingen en charmes van de medische wereld.