Consumptie van bewerkt vlees geassocieerd met manisch gedrag

Nieuws Nieuws
Consumptie van bewerkt vlees geassocieerd met manisch gedrag - Medigo nieuws
25-07-2018

Een paar jaar geleden werd met nitraten bewerkt vlees in verband gebracht met verschillende vormen van kanker. En nu lijkt het ook bij te dragen aan manische episodes: stemmingsstoornissen die gekenmerkt worden door hyperactiviteit, euforie en slapeloosheid en weken of maandenlang aan kunnen houden. Dergelijke stemmingswisselingen worden onder meer vaak gezien bij mensen met een bipolaire stoornis.
De onderzoekers kwamen het verband per ongeluk op het spoor; ze wilden namelijk vaststellen of blootstelling aan infecties – zoals virussen die via voedsel worden overgedragen – verband houden met bepaalde psychiatrische aandoeningen. Ze verzamelden daartoe de gegevens van 1101 mensen die tussen de 18 en 65 jaar oud waren. Een deel van deze mensen had een psychiatrische stoornis. En zo ontdekten ze dat mensen die waren opgenomen vanwege manische episodes een 3,5 keer grotere kans hadden om ooit met nitraten bewerkt vlees te hebben gegeten dan mensen zonder psychiatrische stoornissen in de voorgeschiedenis.
Daaropvolgend werden onderzoeken met ratten uitgevoerd, welke in twee groepen werden onderverdeeld. De ene groep kreeg normaal rattenvoedsel en de andere groep kreeg daarnaast om de dag een stukje met nitraat bewerkt vlees. Binnen twee weken vertoonden de ratten in de laatstgenoemde groep verstoorde slaappatronen en hyperactief gedrag.
De onderzoekers gingen nog een stap verder en vroegen een vleesverwerker om speciaal voor een experiment nitraatvrij gedroogd vlees te ontwikkelen. Vervolgens herhaalden ze het eerder beschreven experiment. Alleen kregen sommige ratten nu het nitraatvrije vlees. Zij bleven zich net zo gedragen als de ratten in de controlegroep (die alleen rattenvoedsel kregen), terwijl de ratten die met nitraat bewerkt voedsel aten weer last kregen van slaapstoornissen en hyperactief gedrag.
In het volgende experiment gaven de onderzoekers de ratten rattenvoedsel waar al dan niet nitraat aan toe was gevoegd. Ze zorgden er daarbij voor dat de ratten verhoudingsgewijs net zoveel nitraat binnenkregen als een mens binnenkreeg wanneer deze een vleessnack – zoals een hotdog – nuttigde. Vervolgens analyseerden de onderzoekers de darmbacteriën van de ratten en ontdekten dat de ratten die met nitraat verrijkt voedsel hadden gegeten een heel andere darmflora hadden. Het is een nieuwe aanwijzing dat bepaalde diëten en mogelijk ook de hoeveelheid en het type bacteriën in de darmen van invloed zijn op stoornissen die het brein aantasten.

Bron: Scientias