Disclaimer


Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar Medigo te zenden, geeft u Medigo daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature. Medigo gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.

Aansprakelijkheid

De content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Medigo niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Medigo is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Copyright

De inhoud en structuur van de content op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medigo. Op alle teksten en diensten op deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Gebruik van Cookies

Medigo maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Medigo maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:
  020 - 528 73 88   Contact